НАША МІСІЯ

Головною рушійною силою соціального розвитку є наука. Ми намагаємося зробити її популярною серед людей

Нашою головною метою є сприяння розвитку наукової, технічної, економічної та соціальної сфери в Україні, а також допомога у реалізації наукового, творчого, інтелектуального та іншого потенціалу громадян України. Співпраця з науковими та освітніми закладами, іншими громадськими організаціями з визначених питань, як в межах України, так і за кордоном.

Сприяння

розвитку науки, технологій та освіти шляхом здійснення наукової, науково-дослідної, консультаційної, інформаційної, освітньої, науково-видавничої та іншої спеціалізованої діяльності та експертної підтримки

Комунікація

встановлення ділових, культурних та інших контактів із вітчизняними та іноземними юридичними та приватними особами для взаємовигідного співробітництва у сфері науки і освіти

Участь

у проведенні досліджень разом з державними, іноземними, міжнародними та іншими науковими і науково-дослідними організаціями за рахунок державних або власних коштів та грантів

НАШІ ПРОЕКТИ

Метою проектів є пошук та реалізація вітчизняних інноваційних наукоємних технології, що є одним із стовпів української економіки з можливостями їх комерціалізації.

  1. Налагодження взаємодії “Наука – бізнес”
  2. Видання фахового журналу “Social development & Security
  3. Отримання іноземних грантів на розвиток  науки і техніки в Україні
  4. Пошук, підтримання, популяризація молодих вчених в Україні

 Першочергові Задачі:

  • створення “Фонду неординарних ідей і проектів”;
  • пошук ідей і проектів, не реалізованих патентів, винаходів, корисних моделей, тощо;
  • діалог з бізнесом – обговорення та внесення пропозицій з реалізації даних ідей, патентів, винаходів та корисних моделей, тощо;
  • проведення конференцій, круглих столів і семінарів за участі представників науки, бізнесу та владних структур для початку реалізації повномасштабних реформ в науці;
  • розвиток електронного наукового фахового видання в економічних, технічних, воєнних, історичних і соціологічних галузях з перспективою включення його у наукометричні та інформаційні бази світу.

ВИДАВНИЦТВО

Journal of Scientific Papers “Social development & Security” заснований у 2017 році Громадською організацією “Українська наукова спільнота”.

Проблематика:  національна безпека держави та її складові; економічна безпека держави та її складові; воєнно-економічна безпека держави; військова безпека держави та її складові; інформаційна безпека держави; кібернетична безпека держави; технології для забезпечення безпеки держави; ресурсний потенціал держави; ресурсний потенціал іноземних держав; проблеми внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю для забезпечення безпеки держави; проблеми законодавчого та правового забезпечення безпеки держави; філософські аспекти розвитку та функціонування сил безпеки та оборони держави.

Електронне наукове видання періодично публікується Громадською організацією “Українська наукова спільнота” – 1 випуск кожні 2 місяці.

 

Focus and Scope: finance, financial markets, banking, marketing, insurance, accounting and control, business, entrepreneurship, application of mathematics and ICT in economics.

Електронне наукове видання періодично публікується VUZF University, Софія, Болгарія – 4 випуски на рік.

ЗАСНОВНИКИ

Мірненко Володимир Іванович – виконавчий директор організації (доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України)

Ткач Іван Миколайович – голова організації (доктор економічних наук, професор)

Ткач Микола Ярославович – заступник голови організації (кандидат технічних наук)

ПАРТНЕРИ

КОНТАКТИ

                                                           +38093-752-81-56                    +38050-537-95-95

                                                          ngousc@gmail.com            tkachivan9@gmail.com