НАША МІСІЯ

Головною рушійною силою соціального розвитку є наука. 

Ми намагаємося зробити її популярною серед людей

Нашою головною метою є сприяння розвитку наукової, технічної, економічної та соціальної сфери в Україні, а також допомога у реалізації наукового, творчого, інтелектуального та іншого потенціалу громадян України. Співпраця з науковими та освітніми закладами, іншими громадськими організаціями з визначених питань, як в межах України, так і за кордоном.

СПРИЯННЯ

розвитку науки, технологій та освіти шляхом здійснення наукової, науково-дослідної, консультаційної, інформаційної, освітньої, науково-видавничої та іншої спеціалізованої діяльності та експертної підтримки

КОМУНІКАЦІЯ

встановлення ділових, культурних та інших контактів із вітчизняними та іноземними юридичними та приватними особами для взаємовигідного співробітництва у сфері науки і освіти

УЧАСТЬ

у проведенні досліджень разом з державними, іноземними, міжнародними та іншими науковими і науково-дослідними організаціями за рахунок державних або власних коштів та грантів

Метою проектів є пошук та реалізація вітчизняних інноваційних наукоємних технології, що є одним із стовпів української економіки з можливостями їх комерціалізації.

  1. Налагодження взаємодії “Наука – бізнес”
  2. Видання фахового журналу Journal of Scientific Papers “Social development and Security”
  3. Видання міжнародного наукового видання Political Science and Security Studies Journal”
  4. Отримання іноземних грантів на розвиток  науки і техніки в Україні
  5. Пошук, підтримання, популяризація молодих вчених в Україні

 Першочергові Задачі:

  • створення “Фонду неординарних ідей і проектів”;
  • пошук ідей і проектів, не реалізованих патентів, винаходів, корисних моделей, тощо;
  • діалог з бізнесом – обговорення та внесення пропозицій з реалізації даних ідей, патентів, винаходів та корисних моделей, тощо;
  • проведення конференцій, круглих столів і семінарів за участі представників науки, бізнесу та владних структур для початку реалізації повномасштабних реформ в науці;
  • розвиток електронного наукового фахового видання в економічних, технічних, воєнних, історичних і соціологічних галузях з перспективою включення його у наукометричні та інформаційні бази світу.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Journal of Scientific Papers “Social development and Security”

заснований у 2017 році Громадською організацією “Українська наукова спільнота”.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук):
       

        Наказ Міністерства освіти и науки України від 15.03.2019 р. № 358):
спеціальність – 254 Забезпечення військ (сил);
спеціальність – 255 Озброєння та військова техніка;
спеціальність – 256 Національна безпека (за окремий сферами забезпечення и видами діяльності).
     

        Наказ Міністерства освіти и науки України від 11.07.2019 р. № 975:
спеціальність – 051 Економіка;
спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
спеціальність – 124 Системний аналіз;
спеціальність – 125 Кібербезпека;
спеціальність – 132 Матеріалознавство.

        Наказ Міністерства освіти и науки України від 28.12.2019 р. № 1643:
спеціальність – 263 Цивільна безпека.

ЗАСНОВНИКИ

Ткач Іван Миколайович – голова організації (доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України)

Мірненко Володимир Іванович – виконавчий директор організації (доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України)

Ткач Микола Ярославович – заступник голови організації (доктор економічних наук)

ПАРТНЕРИ

КОНТАКТИ

                                                       ngousc@gmail.com            tkachivan9@gmail.com